Tarieven

Nieuwe honden die voor het eerst, voor een vakantie, komen logeren nà de kennismaking met de aansluitende wendagen, moeten minimaal 7 dagen voor een vakantie blijven. Voor honden die al een vakantie van 7 dagen bij mij zijn geweest geldt een minimum van 4 dagen vakantie. Geen dagopvang. 

 

Buiten de schoolvakanties om, 25 euro per dag per hond 

 

Schoolvakanties:30 euro per dag

Zomervakantie (schoolvakantie periode)

Herfstvakantie (schoolvakantie periode)

Kerstvakantie (schoolvakantie periode)

Voorjaarsvakantie (schoolvakantie periode)

Pasen

Hemelvaart weekend

Pinksterweekend

 

Kennismaking gevolgd door 2 wendagen: 60 euro 

 

πŸŽ‡OUD EN NIEUW πŸŽ‡

​29 december tot en met 1 januari: 35 euro 

 

*Bij reserveren 50% aanbetalen.

*3 weken voor aanvang van de vakantie dient het restant van 50% betaald te worden.

 

*Als de hond vóór de vakantie overlijdt dan wordt het volledige, al betaalde, bedrag teruggestort voor overige annuleringen zie de algemene voorwaarden. 

 

*De dag van brengen en de dag van halen worden berekend als een volledige dag.

 

*Elke vakantie dient voor de aanvang van het verblijf betaald te worden. Ook de wen-/proefdag dient bij het brengen van de hond betaald te zijn.

 

Ik maak veel gebruik van de app "Tikkie" van de Abn Amro. Maar natuurlijk kan betaling ook door overmaking op onderstaand rekening nr.

LET WEL. indien u overmaakt via internet bankieren of overschrijving dient u rekening te houden met de verwerkingstijd. De betaling moet binnen zijn vóórdat uw hond bij mij vakantie komt houden.

op nr.:

​

NL64 ABNA 0508 6787 57

 

t.n.v. - Kiki s Hondenhotel

 

Onder vermelding van de naam van de hond en de periode dat de hond bij mij vakantie komt houden.

 

KvK nr.: 32122607

 

BTW nr.: NL100770010B02πŸ‡¬πŸ‡§πŸ‡¬πŸ‡§πŸ‡¬πŸ‡§

RATES

New dogs staying for the first time must stay a minimum of 7 days for a vacation. For dogs that have already had a 7-day vacation with me, the minimum is 4 days. No daycare

 

25 euro a day per dog outside school holidays

 

All school holidays 30 euro

 

​meet and greet followed by 2 trial days 60 euro

 

New Year prices:35 euro 

December 29 - January 1

 

Every stay needs to be paid before commencement of the holiday.

The day of bringing and the day of picking up will be charged as a full day.

 

Deposit :

*When booking: 50% deposit.

*3 weeks before the start of the holiday, the remainder of 50% must be paid.

 

*If the dog dies before the holiday, the full amount already paid will be refunded for other cancellations see the general terms and conditions.

I make extensive use of the 'Tikkie' app from ABN Amro. However, payments can also be made by transfer to the bank account below.

PLEASE NOTE: If you transfer via internet banking or wire transfer, you need to consider the processing time. The payment must be received before your dog comes to stay with me on vacation.

Account number:

NL64 ABNA 0508 6787 57

Payable to - Kiki's Dog Hotel

Specify the dog's name and the period your dog will be on vacation with me.

Chamber of Commerce number: 32122607

VAT number: NL100770010B02