Kennismaken en Wennen

Ik ben toegewijd aan het bieden van een veilige en gezellige omgeving voor elke hond in mijn hondenhotel (ín mijn huis), waarbij ook de rust voor mijn gezin bewaard blijft. Daarom krijg ik eerst graag nog wat extra informatie van je over jullie hond. Ik heb hier specifieke vragen voor. Die stel ik in Whatsapp, voor we eventueel een afspraak maken voor een kennismaking met de aansluitende wendagen.

Ik begrijp dat de vragenlijst wellicht als ongebruikelijk kan overkomen. Aangezien alle honden bij ons in huis verblijven, is het belangrijk om ook rekening te houden met het welzijn van mijn gezin, waaronder mijn man die thuis werkt en mijn kinderen die af en toe thuis studeren. Ik hoop dat je begrijpt dat dit geen beoordeling is, maar een manier om een harmonieuze omgeving voor iedereen te waarborgen.

 

Laat de kennismaking niet wachten tot je vakantie vastligt. Stuur me een WhatsApp-bericht ↑ voor de mogelijkheden van een kennismaking voordat je je vakantie hebt geboekt. Zo vermijd je stress wanneer je eenmaal die perfecte vakantie hebt uitgekozen.

Een kennismaking en twee proefdagen met één overnachting regelen we gezellig tegelijkertijd.

HOE GAAT DAT IN ZIJN WERK?

Je komt samen met je hond in de ochtend kennismaken. Als alles goed gaat, mag je trouwe vriend meteen de rest van de dag blijven, inclusief de nacht en de volgende dag tot het einde van de middag. We spreken een precieze tijd af in de ochtend voor de kennismaking en opnieuw een exacte tijd de volgende dag, eind van de middag, voor het ophalen. Handig om voor de kennismaking alvast eten voor 2 keer en de vertrouwde mand van je hond mee te nemen. Het is essentieel dat je die 2 dagen beschikbaar bent om je hond op te halen als het om welke reden dan ook niet goed gaat. Na deze 2 dagen weet je direct of je hond bij mij kan komen logeren tijdens jullie vakantie.

WAT KOST DAT?

De twee wendagen met een overnachting kosten 60 euro.

Ik streef ernaar positieve associaties te creëren voor de nieuwe viervoeter. Lekker buiten zijn, spelen en voor je het weet, staat het baasje alweer voor de deur.

 

ALS HET NIET LUKT...

In mijn roedel heerst altijd stabiliteit. Ik ben heel kritisch met het opnemen van nieuwe honden in mijn roedel. Als er honden zijn die na de kennismaking of wendag niet bij mij kunnen komen, betekent dit niet dat ik de hond niet leuk vind! Het geeft slechts aan dat de hond helaas om diverse redenen niet goed in mijn situatie past. Dit is niet altijd een prettige mededeling, vooral niet voor de baasjes. Maar door vast te houden aan mijn filosofie, kan ik de honden die wel bij mij komen logeren een geweldige, stressvrije vakantie bezorgen.

DE BELEVENISSEN VOLGEN:

Gedurende de hele dag maak ik foto's en filmpjes, die ik deel op Instagram (@kikis.hondenhotel), Facebook en mijn website. Op die manier kunnen baasjes altijd en overal ter wereld zien wat hun hond doet tijdens zijn/haar vakantie, waardoor ook zij zelf een extra leuke vakantie ervaren.

Tijdens ons allereerste WhatsApp-contact kunnen we, na mijn initiële vragen, een eventuele kennismaking en twee wendagen afspreken

 

 

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Do not wait to introduce yourself until your vacation is confirmed. Send me a WhatsApp message ↑ for the possibilities of an introduction before booking your holiday. This way, you avoid stress when you've finally chosen that perfect vacation.

An introduction and two trial days with one overnight stay are arranged together.

HOW DOES THAT WORK?

You come with your dog in the morning for an introduction. If all goes well, your loyal friend can stay for the rest of the day, including the night and the following day until late afternoon. We agree on a precise time in the morning for the introduction and again an exact time the next day, late afternoon, for pickup. It's handy to bring food for 2 meals and your dog's familiar bed to the introduction. It's essential that you are available for these 2 days to pick up your dog if, for any reason, it doesn't go well. After these 2 days, you'll know immediately if your dog can come stay with me during your vacation.

WHAT DOES IT COST?

The two trial days with an overnight stay cost 60 euros.

I aim to build positive associations for the new furry friend. Enjoying the outdoors, playing, and before you know it, the owner is back at the door.

IF IT DOESN'T WORK...

In my pack, stability always prevails. I am very selective when it comes to introducing new dogs into my pack. If there are dogs that, after the introduction or trial day, can't join me, it doesn't mean I don't like the dog! It simply indicates that, unfortunately, for various reasons, the dog doesn't fit well into my situation. This is not always a pleasant message, especially for the owners. However, by sticking to my philosophy, I can provide the dogs that do come to stay with me a fantastic, stress-free vacation.

FOLLOW THE ADVENTURES:

Throughout the day, I take photos and videos, which I share on Instagram (@kikis.hondenhotel), Facebook, and my website. This way, owners can always see what their dog is up to during his/her vacation, anywhere in the world, adding an extra enjoyable experience to their own holiday.

During our very first WhatsApp contact, we can, after my initial questions, arrange a possible introduction and two trial days.