Hondenhotel voor voornamelijk Labradors vanaf 5 jaar. Rustige Golden Retrievers en Boulabs vanaf 5 jaar. Gentle giants vanaf 7 à 8  jaar, alleen gecastreerde en gesteriliseerde honden.

Leest u aub eerst de onderstaande informatie voor u mij een whatsapp stuurt . 

For English, see below ⬇️

weer lekker schoon na het spelen in de buitenbak 

 


Wilt u meer weten na het lezen van onderstaande informatie of hebt u een vraag, klik dan op het WhatsApp logo hierboven om mij direct een WhatsApp te sturen

Welkom bij ons exclusieve All Inclusive Hondenhotel!

 

Hier draait alles om verwennen, spelen en onvoorwaardelijke liefde. Wij geloven dat elke hond een vorstelijke behandeling verdient, vergelijkbaar met hoe we onze eigen honden koesteren.

Bij ons gaat All Inclusive niet om de maaltijden, iedere hond neemt namelijk zijn eigen vertrouwde eten mee. Elke dag worden alle honden getrakteerd op heerlijke en gezonde snacks en botten, hertengeweien, buffelhoorns en bamboodles botten liggen bij ons hondenhotel in overvloed. 

Maar dat is nog niet alles. Onze aandacht en genegenheid zijn onbeperkt beschikbaar voor alle gasten. Knuffelen, spelletjes spelen, en gezamenlijke avonturen beleven staan hoog op onze lijst. We laten ze lekker ravotten en vies worden, want dat is een belangrijk deel van hond-zijn. Na het spelen zorgen we er echter altijd voor dat ze weer schoon en fris zijn voordat ze ons huis weer binnen gaan. Onze passie voor hygiëne en comfort is net zo sterk als onze liefde voor honden.

En het beste van alles? Geen extra kosten. Wij geloven dat knuffelen, vachtverzorging en kwaliteitsvolle snacks en botjes essentiële elementen zijn van de ultieme hondenhotelervaring. Daarom zijn deze extraatjes bij ons volledig inbegrepen, omdat uw hond het verdient om in de watten gelegd te worden zonder extra gedoe.

Bij ons All Inclusive Hondenhotel wordt uw hond behandeld als een lid van onze familie. We streven ernaar om een omgeving te creëren waar geluk, gezondheid en genegenheid samenkomen voor een onvergetelijke verblijfservaring.

 

Alleen contact via whatsapp 🙏🏻 zie knop hierboven.

Kiki’s Hondenhotel in Leusden 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

 

Hotel uitsluitend voor de oudere en rustigere honden, vooral ook in hun spel met andere honden. Ik ben niet het juiste adres voor high energy en/of hele drukke honden. 

Wilt u ook een rustige, gezellige vakantie met veel aandacht, liefde en gezondheid voor uw hond, stuur mij dan een Whatsapp zodat we een afspraak kunnen maken voor een kennismaking met aansluitende wendagen.

Kiki's Hondenhotel is alleen voor vakantie's, tijdens schoolvakanties èn buiten schoolvakanties om, geen dagopvang.


Nà de kennismaking en de aansluitende wendagen (zie volgende tabblad "kennismaken en wennen"): 
Minimaal aantal vakantiedagen voor de eerste vakantie van een nieuwe hond: 7 dagen. 

Minimaal aantal vakantiedagen voor honden die al eens een vakantie periode (7 dagen) bij mij zijn geweest: 4 dagen. 

Uw hond kan zo lang blijven als u wilt. Ik heb geen maximum aantal dagen. 

 

WELKE HONDEN KUNNEN NIET BIJ MIJ KOMEN LOGEREN?

 

Honden die vaak blaffen kunnen niet bij mij komen. Als er 1 hond gaat blaffen om wat voor reden dan ook is de rust in de groep meteen verstoord.

 

Ik kan geen ongecastreerde reuen in huis nemen. Vanwege meerdere redenen die ik u graag via whatsapp uitleg.

 

Honden die minder sociaal zijn. Honden die bang zijn voor (vreemde) mensen of andere (vreemde) honden. Of uit spanning geheel verstijven en bijvoorbeeld hun lip optrekken. Dat veroorzaakt veel spanning in een groep honden. 

Honden die incontinent zijn. Hier zijn hele goeie pilletjes voor. Als dat geregeld is is de hond welkom.

 

Honden die thuis (bij u) niet goed alleen kunnen zijn. Uit mijn ervaring is gebleken dat die honden hier bij mij ook niet zonder mij kunnen. Ongeacht de hoeveelheid vriendjes om hen heen. 

Ik kan geen pups en jonge, drukke, onstuimige, honden in huis nemen. Als het onstuimige en drukke eraf is bent u van harte welkom om te komen kennismaken! Vanaf 5 jaar zijn honden welkom bij mij (afhankelijk van hun energie)

 

Hondenoppas op een manier zoals het wat mij betreft altijd zou moeten zijn. In een roedel, en hondenopvang in een huiselijke sfeer.

 

Leest u alstublieft ook goed mijn pagina TARIEVEN (zie boven in het menu) èn de algemene voorwaarden.

 

Please also read my page about my rates : "Tarieven" and my Terms and Conditions, please send me a whatsapp for a translation. 

 

Op de pagina "foto's" kunt u een goede indruk krijgen van de vakantie van de honden.

 

Check out my photo page for a good impression of our days.

 

Honden hebben net als veel andere dieren en mensen mentale stimulans en uitdaging nodig. Ik heb dat ook nodig. Ik ben daarom vaak uren buiten in de natuur met de honden. Dat betekent niet dat oudere honden niet bij mij kunnen komen logeren. De honden die bij mij logeren mogen zelf kiezen of ze lekker mee naar buiten gaan of binnen blijven. Ik geniet op die manier extreem van de natuur en van de interactie tussen de honden. Ik ben altijd bezig met het observeren van de roedel. Zó interessant en leerzaam!

 

Ik heb altijd een stabiele roedel. Dit komt omdat ik heel kritisch ben met het opnemen in mijn roedel van nieuwe honden. Als er honden zijn die na de kennismaking/wendag niet bij mij kunnen komen, betekent dit niet dat ik de hond niet leuk vind! Het betekent alleen dat de hond helaas om wat voor reden dan ook niet zo goed bij mijn situatie past. Dit is niet altijd leuk om te vertellen en al helemaal niet om te horen als baasje. Maar door vast te houden aan mijn filosofie kan ik de honden die wel bij mij komen logeren dus een geweldige stressvrije vakantie bieden.

 

Voor informatie over de kennismaking en het wennen van uw hond zie de volgende pagina in het menu: kennismaken en wennen

 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE VAKANTIE VAN JE HOND:

 

 

Ik maak de hele dag door foto’s en filmpjes, die plaats ik op Instagram (@kikis.hondenhotel) , Facebook en op mijn website. Zo kunnen de baasjes altijd en overal ter wereld zien wat hun hond aan het doen is tijdens zijn/haar vakantie en dan heb je zelf een extra leuke vakantie.

 

 

WAAR ZIJN DE HONDEN OVERDAG EN 'S-NACHTS?

 

Overdag zijn de honden waar ik ben. Buiten, binnen... ze lopen overal achter me aan. Uiteraard zijn er ook honden die lekker hun eigen gangetje gaan en in de buitenbak blijven terwijl ik alweer in de tuin ben of honden die in de chillruimte in onze grote schuur blijven liggen omdat daar de lekkere Fatboys liggen en de bak met botten en speelgoed staat. De deuren van de chillruimte zijn altijd open, tenzij het heel hard vanuit een bepaalde richting waait en regent dat het naar binnen regent, de honden kunnen dus zelf bepalen waar ze willen zijn.

 

'S-nachts deel ik ze in in groepjes afhankelijk van leeftijd en/of energie. De grote honden en de erfhonden slapen 's-nachts in wat overdag de chillruimte is, in de schuur. Een hele comfortabele gezellige ruimte vol met hun eigen mandjes maar ook Fatboys om lekker op te liggen. Ventilatoren als het te warm is, verwarming als het te koud is en gordijnen zodat ze niet om half 5 in de ochtend al wakker worden van het licht. Overdag staat er in de chillruimte altijd een lekker muziekje aan. Andere honden (afhankelijk van leeftijd en/of energie) slapen in onze grote bijkeuken of in mijn kantoor óf in onze woonkeuken. Waar ze ook slapen ik zorg er altijd voor dat ze dàt zelf ook echt een heerlijke plek vinden. En dan als de nieuwe dag weer aanbreekt gaan alle deuren weer open en begin ik de dag met het ontbijt voor de honden en vervolgens het schoonmaken van alle ruimtes waar de honden zijn om vervolgens daarna buiten op het terrein verder te gaan met mijn bezigheden, met alle honden weer om me heen.

 

De fijnste manier van contact vind ik Whatsapp. Hieronder vind u mijn gegevens. Tijdens ons Whatsapp contact kunnen we een eventuele kennismaking gevolgd door 2 wendagen afspreken.

I prefer initial contact by Whatsapp

 

Hopelijk tot snel. 👋🏻 Frederiek Beelaerts, Kiki's Hondenhotel ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Leusden

 

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

Dog hotel for Labradors, Golden Retrievers, Bernese Mountain Dogs from 5 years old, Leonbergers, Newfoundlands, and Irish Wolfhounds from 7 to 8 years old, only neutered and spayed dogs. Please read the information below before sending me a WhatsApp message.

 

Is your dog also afraid of fireworks? Considering giving him a pleasant holiday instead of exposing him to firework distress? Our dog hotel, located in Leusden amid the beautiful nature of the Utrechtse Heuvelrug, provides a peaceful solution. Explore more on my website, check out the rates, and feel free to send me a WhatsApp message if you're interested using the button above.

 

Hotel exclusively for older and calmer dogs, especially in their interactions with other dogs. I am not the right place for high-energy or very active dogs.

If you desire a serene, cozy vacation with ample attention, love, and health for your dog, please send me a WhatsApp message to schedule an appointment for an introduction with subsequent trial days.

Kiki's Dog Hotel is exclusively for vacations, both during and outside school holidays, with no day care services.

Minimum stay for new dogs: 7 days. Minimum stay for dogs that have been with me for a vacation period (7 days): 4 days.

WHICH DOGS CANNOT STAY WITH ME?

Dogs that frequently bark cannot stay with me. If one dog starts barking for any reason, the tranquility of the group is immediately disrupted.

I cannot accommodate unneutered males for various reasons, which I am happy to explain via WhatsApp.

Dogs that are less social, fearful of (strange) people or other (strange) dogs, or exhibit tension by freezing or lifting their lips, causing stress in a group of dogs.

Dogs that are incontinent are welcome once medication is administered to address the issue.

Dogs that struggle with being alone at home may also face challenges here, as my experience shows they may not cope well even with company around.

I cannot host puppies and young, energetic, boisterous dogs. Once the exuberance settles, you are welcome to arrange a visit! Dogs are welcome from the age of 5, depending on their energy levels.

Dog sitting the way it should always be—in a pack and in a homely atmosphere.

Please carefully review my RATES page (see above in the menu) and the general terms and conditions.

Please also read my rates page: "Tarieven" and my Terms and Conditions; feel free to send me a WhatsApp for a translation.

On the "photos" page, you can get a good impression of the dogs' vacation.

Check out my photo page for a good impression of our days.

Dogs, like many other animals and people, need mental stimulation and challenges. I also need this, so I spend hours in nature with the dogs. This doesn't mean older dogs can't stay with me; they can choose whether to go outside or stay indoors. I enjoy the nature and interaction between the dogs immensely. I'm always busy observing the pack—it's so interesting and educational!

I always maintain a stable pack because I am very selective in adding new dogs to my pack. If there are dogs that can't come after the introduction/trial day, it doesn't mean I don't like the dog! It simply means, unfortunately, the dog doesn't quite fit into my situation for various reasons. It's not always pleasant to convey or hear as an owner, but by adhering to my philosophy, I can offer the dogs that do stay with me a fantastic stress-free vacation.

For information about introducing and acclimating your dog, please see the following page in the menu: Introduction and Acclimation.

STAY UPDATED ON YOUR DOG'S VACATION:

I take photos and videos throughout the day, which I post on Instagram (@kikis.hondenhotel), Facebook, and my website. This way, owners can see what their dog is up to during the vacation from anywhere in the world and make their own vacation a little more enjoyable.

WHERE ARE THE DOGS DURING THE DAY AND NIGHT?

During the day, the dogs are wherever I am—outside, inside, following me everywhere. Of course, some dogs prefer their own space and may stay in the outdoor area while I'm in the garden or in the chill room in our large shed, where comfortable Fatboys and a bin of bones and toys are available. The doors of the chill room are always open unless the wind and rain are strong from a particular direction, allowing the dogs to decide where they want to be.

At night, I group them based on age and/or energy levels. The large dogs and farm dogs sleep in what is the chill room during the day, in the shed. A very comfortable and cozy space with their own baskets and Fatboys to lie on. Fans are available if it's too hot, heating if it's too cold, and curtains to prevent them from waking up at half-past five in the morning due to the light. During the day, there's always a nice tune playing in the chill room. Other dogs (depending on age and/or energy) sleep in our large utility room or in my office or in our kitchen. Wherever they sleep, I always ensure they genuinely find it a delightful place. And when the new day dawns, all doors open again, and I start the day with breakfast for the dogs, followed by cleaning all the spaces where the dogs are, then continuing outside on the property with all the dogs around me.

The preferred method of contact for me is WhatsApp. Below, you'll find my details. During our WhatsApp contact, we can arrange a possible introduction followed by 2 trial days

 

Contact :

 

Frederiek Beelaerts

 

tel.nr.: +316 11 04 88 92 zie whatsapp knop boven aan de pagina

Het makkelijkste vind ik een Whatsapp bericht.

 

I prefer contact by Whatsapp.